ADVOKAT MARNADAL

ALLSIDIG ADVOKATPRAKSIS MED BISTAND TIL BÅDE PRIVATE OG BEDRIFTER.

Hvordan?
1. Du tar KONTAKT og gir oss en kort beskrivelse av saken.
2. Vi gjør en foreløpig vurdering ut i fra din beskrivelse av saken.
3. Deretter blir vi enige om sakens gang videre.

Ta kontakt i dag
Erfaring tilsier at folk flest og mange bedrifter anser advokatbistand som absolutt siste utvei. Denne oppfatningen er feil. Ta grep før konflikten eskalerer.
Advokatfirma Omdal v/ advokat Håkon Omdal MNA yter bistand over hele Agder

Noen av våre saksområder:
Arbeidsrett, Arverett, Barnesaker, Reklamasjonssaker, Fast eiendom, Fri rettshjelp, Husleie, Inkasso, Kjøprsrett, Nabotvister, Samboeravtaler, Samboerbrudd, Samværssaker, Separasjon/skilsmisse, Skiftesaker, Testament, Tomtefeste m.m.

Vi gir juridisk bistand over hele Vest-Agder:
Advokat Kristiansand kommune, Advokat Mandal kommune, Advokat Vennesla kommune, Advokat Søgne kommune, Advokat Farsund kommune, Advokat Flekkefjord kommune, Advokat Lyngdal kommune, Advokat Songdalen kommune, Advokat Kvinesdal kommune, Advokat Lindesnes kommune, Advokat Marnadal kommune, Advokat Sirdal kommune, Advokat Audnedal kommune, Advokat Hægebostad kommune og Advokat Åseral kommune