ADVOKAT ÅMLI

ALLSIDIG ADVOKATPRAKSIS MED BISTAND TIL BÅDE PRIVATE OG BEDRIFTER.

Hvordan?
1. Du tar KONTAKT og gir oss en kort beskrivelse av saken.
2. Vi gjør en foreløpig vurdering ut i fra din beskrivelse av saken.
3. Deretter blir vi enige om sakens gang videre.

Ta kontakt i dag
Erfaring tilsier at folk flest og mange bedrifter anser advokatbistand som absolutt siste utvei. Denne oppfatningen er feil. Ta grep før konflikten eskalerer.
Advokatfirma Omdal v/ advokat Håkon Omdal MNA yter bistand over hele Agder

Noen av våre saksområder:
Arbeidsrett, Arverett, Barnesaker, Reklamasjonssaker, Fast eiendom, Fri rettshjelp, Husleie, Inkasso, Kjøprsrett, Nabotvister, Samboeravtaler, Samboerbrudd, Samværssaker, Separasjon/skilsmisse, Skiftesaker, Testament, Tomtefeste m.m.

Vi gir juridisk bistand over hele Aust-Agder:
Advokat Arendal kommune, Advokat Grimstad kommune, Advokat Lillesand kommune, Advokat Risør kommune, Advokat Tvedestrand kommune, Advokat Froland kommune, Advokat Birkenes kommune, Advokat Evje og Hornnes kommune, Advokat Gjerstad kommune, Advokat Vegårdshei kommune, Advokat Åmli kommune, Advokat Iveland kommune, Advokat Valle kommune, Advokat Bygland kommune og Advokat Bykle kommune